PLAK ALP

AKTUALNOŚCI
ZAPISY 2020/2021
Giełda
KONTAKT
Galeria
----------------
26 sezon 2020/2021
47 edycja PLAK 2020/2021
Tabela
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
----------------
----------------
Stali na podium
do 24 edycji
Strzelcy od 24 edycji
Rzuty za 3 od 24 edycji
występy od 24 edycji
----------------
Archiwum
----------------
25 sezon 2019/2020
46 edycja PLAK 2020
Tabela A - aktualna
Tabela B - aktualna
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
Tabela A - archiwalna
Tabela B - aechiwalna
----------------
45 edycja PLAK 2019/2020
Konkurs rzutów za 3 punkty
Mecze
Tabela A
Tabela B
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
----------------
24 sezon 2018/2019
44 edycja PLAK 2019
Tabela A
Tabela B
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
----------------
43 edycja PLAK 2018/2019
Tabela A
Tabela B
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
23 sezon 2017/2018
42 edycja 2018
PLAK 2018
Tabela mistrzowska
Tabela spokojna
Tabela A
Tabela B
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
----------------
41 edycja 2017/2018
Tabela A
Tabela B
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
22 sezon 2016/2017
40 edycja 2017
SEZON 2016/2017
PLAK 2017
Tabela A
Tabela B
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
39 edycja 2016/2017
LAB-a 2016/2017
Tabela
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
PLAK 2016/2017
Tabela A
Tabela B
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
21 sezon 2015/2016
38 edycja 2016
PLAK 2016
Tabela A
Tabela B
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
37 edycja 2015
LAB-a 2015/2016
Tabela
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
PLAK 2015/2016
Tabela A
Tabela B
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
20 sezon 2014/2015
36 edycja 2015
PLAK 2015
Tabela
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
35 edycja 2014/2015
LAB-a 2015
Tabela
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
I Liga 2014/2015
Tabela
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
19 sezon 2013/2014
34 edycja 2014
PLAK Liga 2014
Tabela
Wyniki
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
18 sezon 2012/2013
33 edycja 2013
PLAK Liga - wiosna 2013
Tabela
Wyniki
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
32 edycja 2012/2013
I LIGA - zima 2012
Tabela
Wyniki
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
17 sezon 2011/2012
31 edycja 2012
I LIGA - WIOSNA 2012
Tabela
Wyniki
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
30 edycja 2011/2012
I LIGA
Tabela
Wyniki
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
16 sezon 2010/2011
29 edycja 2011
I LIGA WIOSNA 2011
Tabela
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
28 edycja 2010/2011
SUPERLIGA
Wyniki
Tabela
Wyniki play off
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
I LIGA - ZIMA 2010/2011
Tabela
Mecze
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
15 sezon 2009/2010
27 edycja 2009/2010
EKSTRALIGA
Wyniki
Tabela
Wyniki Play off
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
I LIGA
Wyniki
Tabela
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
14 sezon 2008/2009
26 edycja 2008/2009
Wyniki
Tabela
Play off
Play off
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
13 sezon 2007/2008
25 edycja 2008
Wyniki
Tabela
Play off
Strzelcec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi
.
24 edycja 2007/2008
Tabela
Wyniki
Play off
Strzelec Ligi
Rzuty za 3
Zawodnik Ligi

REGULAMIN PODKARPACKIEJ LIGI AMATORSKIEJ KOSZYKÓWKI PLAK im. Renaty Barszczewskiej

ARTYKUŁ I - CEL ROZGRYWEK
1. Celem rozgrywek jest popularyzacja koszykówki w Rzeszowie i w województwie podkarpackim.

ARTYKUŁ II - ORGANIZATOR ROZGRYWEK
1. Organizatorem rozgrywek jest ALP Biros Marek, telefon: 603 269 313, http://www.alp.pl, e-mail: marek.biros@alp.pl, który nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym Regulaminem.

ARTYKUŁ III - ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ROZGRYWEK
1. Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez organizatora regulaminowe formalności takie jak:
a) wpłacą wpisowe w ustalonej wysokości w terminach podanych przez organizatora (wysokość opłaty za uczestnictwo jest podawana każdorazowo przed nową edycją rozgrywek).
b) każdorazowe pisemne zgłoszenie zawodników wraz z wymaganymi danymi (formularz dostępny u organizatora).
2. Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach winna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. ALP nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za poniesione przez uczestników rozgrywek szkody materialne oraz uszczerbki na zdrowiu.
3. Nazwa drużyny może składać się maksymalnie z 16 znaków ze spacjami. Obok nazwy drużyny musi być podana miejscowość, z której zespół pochodzi. Drużyna ma prawo z uzasadnionych przyczyn zmienić swoją nazwę podczas trwania rozgrywek. Każdorazowo nazwę drużyny zatwierdza organizator. W niektórych przypadkach organizator może nie przyjąć nowej nazwy lub nakazać zmienić obecną pod karą wykluczenia z rozgrywek. Pierwsza zmiana nazwy drużyny jest bezpłatna. Każda kolejna podlega opłacie w wysokości 10% wpisowego w danej edycji.
4. Organizator ma prawo nie przyjąć do rozgrywek drużyny, która w poprzednim sezonie oddała trzy mecze walkowerem lub swoim zachowaniem utrudniała prowadzenie rozgrywek. Organizator nie przyjmie również drużyn posiadających zaległości w stosunku do organizatora przed ich uregulowaniem.
5. Na zawody rangi mistrzowskiej (Turniej IV prezydentów) ALP wysyła aktualnego mistrza. Jeżeli do 7 dni kierownictwo zespołów nie złoży potwierdzenia o udziale w imprezie ALP wysyła na mistrzostwa mistrza poprzedniej edycji lub dowolny zespół .
6. Jeżeli zespół potwierdzający udział w imprezie ogólnopolskiej nie stawi się na zawodach we wskazanym miejscu podlega karze finansowej równoznacznej pokryciu kosztów wpisowego w danych zawodach.

ARTYKUŁ IV - ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW DO GRY
1. W lidze mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy są zgłoszeni do rozgrywek. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczym zestawieniu drużyny i nie jest zawodnikiem zawieszonym, pauzującym lub mającym zaległości finansowe z poprzednich edycji.
2. Pisemne zgłoszenie (na drukach organizatora) zawodnika powinno zawierać dokładne dane osobowe tj. nazwisko i imię, PESEL, pozycja w zespole, telefon kontaktowy. W przypadku zawodnika niepełnoletniego, który nie ukończył 18 lat wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub prawnych opiekunów. Zgłoszenie to musi być w ustalonym terminie dostarczone do organizatora.
3. W lidze mogą brać udział zawodnicy, którzy w czasie rozpoczęcia nowego sezonu rocznikowo mają przynajmniej 15 lat. W wyjątkowych przypadkach organizator na pisemną prośbę rodziców może dopuścić do rozgrywek zawodnika, który ma mniej niż 15 lat. Decyzja w tej sprawie należy tylko do organizatora.
4. Zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.
5. Drużyna może zgłosić zawodników w terminach podanych przez organizatora, dostarczając jednocześnie organizatorowi wszystkie jego dane.
6. Zawodnika/Zawodniczkę dzieli się na 3 grupy:
A - zawodnik zgłoszony w danym sezonie tylko do rozgrywek:
- nie zgłoszony
- Juniorów,
- Kadetów,
- Juniorek starszych
- Juniorek,
- Kadetek
B - zawodnik zgłoszony w danym sezonie i tylko do rozgrywek: (możliwość gry tylko w Ekstralidze PLAK)
- III Ligi PZKosz lub niższej,
- Juniorów starszych,
- I Liga Kobiet lub niższe,
C - zawodnik zgłoszony w danym sezonie rozgrywek (zakaz gry w PLAK):
- ekstraklasa PLK mężczyzn,
- I Liga mężczyzn,
- II Ligi mężczyzn
- ligi zawodowe i krajowe innych państw mężczyzn lub kobiet
- Ekstraliga Kobiet.
7. Zawodnicy będą weryfikowani trzykrotnie w danej edycji:
I - przy zatwierdzaniu zespołu do rozgrywek zostają dopuszczeni wszyscy zawodnicy z grupy A i B.
II - w czasie okna transferowanego (termin podawany każdorazowo - przypuszczanie połowa sezonu zasadniczego) wszyscy zawodnicy z grupy A i tylko Ci zawodnicy z grupy B, którzy mają szansę rozegrania 70% meczy w sezonie zasadniczym.
III - do play-off zostają dopuszczeniu tylko zawodnicy, którzy grali w minimum 30% meczy przewidzianych dla zespołu w rozgrywkach z grupy A i 70% lub więcej z grupy B. W przypadku, jeśli w drużynie nie będzie zweryfikowanych pozytywnie 5 zawodników drużyna nie zostanie dopuszczona do play-off.
8. W ligach niższych PLAK mogą grać tylko zawodnicy z grupy A.
9. W Ekstralidze PLAK na boisku może równocześnie występować maksymalnie 3 zawodników z grupy B. Za nieświadome przekroczenie tego punktu regulaminu organizator ukaże za pierwszy raz napomnieniem, a za kolejne ograniczeniem zawodników z grupy B tylko do trzech w protokole w następnym meczu.
Za świadome złamanie tego przepisu drużyna zostanie ukarana walkowerem.
10. Zawodnicy wszystkich drużyn są zobowiązani na każdorazowe żądanie sędziego lub organizatorów do okazania przed w czasie i po meczu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku jego braku zawodnikowi zostanie zrobione zdjęcie oraz spisane dane. Zawodnik ten zobowiązany jest w ciągu 3 dni do dostarczenia dowodu osobistego. Nie dostarczenie dowodu osobistego równoznaczne będzie z walkowerem. Ilość zawodników w czasie trwania rozgrywek jest nieograniczona.
11. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodników mogą być składane najpóźniej zaraz po ostatnim gwizdku, u sędziego prowadzącego spotkanie. W innym terminie protesty odnośnie tożsamości zawodników nie będą uwzględniane.
12. Wystawienie do gry nie uprawnionego zawodnika jest równoznaczne z walkowerem i karą finansową w wysokości 10% wpisowego w danej edycji. O ewentualnych dalszych konsekwencjach decyduje organizator.

ARTYKUŁ V - PRZEJŚCIA ZAWODNIKÓW
1. Zawodnik zgłoszony do rozgrywek może przejść do innej drużyny w trakcie trwania sezonu po wniesieniu opłaty regulaminowej, w wysokości 10% wpisowego w danej edycji i tylko w okienku transferowym. Prawo gry zawodnik uzyskuje od następnej kolejki. W trakcie sezonu zawodnik może tylko raz zmienić barwy klubowe.
2. Przejście zawodnika z drużyny do drużyny wymaga pisemnej akceptacji dwóch zainteresowanych opiekunów drużyn.
3. Zmiana przynależności zawodnika następuje na podstawie zawartej za zgodą zawodnika umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Stosowna umowa spisana jest w trzech egzemplarzach po jednym dla drużyny oraz organizatora.
4. W przypadku, gdy zawodnik nie uzyska zgody od opiekuna swojego zespołu na przejście do innego zespołu, a nie chce kontynuować gry w aktualnym zespole obowiązuje go karencja do zakończenia rozgrywek, w trakcie których złożył pismo informujące organizatora o swojej decyzji. Po upływie okresu karencji zawodnik ma prawo grać w dowolnym zespole.
5. Po zakończonym sezonie zawodnicy mogą dobrowolnie zmieniać barwy klubowe.

ARTYKUŁ VI - BADANIA LEKARSKIE
1. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie lub spełnić wymogi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.
2. Ważność badań lekarskich określa się na 6 miesięcy.
3. Zawodnik nie posiadający aktualnych badań lekarskich nie może brać udziału w grze.
4. Badania lekarskie mogą być dostarczone na imiennej liście zbiorczej.
5. Zawodnik posiadający badania lekarskie w klubie sportowym lub w innej organizacji sportowej może złożyć oświadczenie o ważności badań podając termin badania oraz ich ważność. Na podstawie podpisanego oświadczenia zostaje dopuszczony do gry. W przypadku podania fałszywych danych odpowiedzialność za to spoczywa na zawodniku. Oświadczenie to mogą złożyć tylko osoby pełnoletnie lub ich prawni opiekunowie.
6. Organizator zapewnia doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż ), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW i OC. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych wszelkie koszty pokrywa drużyna uczestnicząca w rozgrywkach.
7. Zawodnicy, którzy mimo zakazów będą grali w biżuterii w razie nieszczęśliwego wypadku, którego następstwem jest utrata zdrowia własnego lub osób trzecich, ponoszą odpowiedzialność prawną za ten wypadek.

ARTYKUŁ VII - UBIÓR ZAWODNIKA
1. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązana jest do występowania w jednolitych strojach z numerami. Każdy uczestnik musi posiadać odpowiednie obuwie sportowe. Sędzia prowadzący zawody ewentualnie organizator rozgrywek mają prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.
2. Drużyna znajdująca się na pierwszym miejscu w terminarzu w razie potrzeby zmienia stroje sportowe, chyba, ze drużyna gości nie stawi się na 20 minut przed spotkaniem. Wtedy obowiązek przechodzi na gości.
3. Zawodnik powinien występować przez cały czas trwania rozgrywek ze stałym numerem.
4. Zawodnik musi brać udział w zawodach w koszulce z takim numerem, pod jakim jest wpisany do protokołu sędziowskiego. Za niedopatrzenia w tej sprawie organizator może ukarać zespół karą finansową.

ARTYKUŁ VIII - SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko + szatnia + trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.
2. Tylko kierownictwo drużyny lub kapitan jest uprawniony do tego, aby 30 minut przed meczem pobierać kluczę do szatni od sędziego stolikowego ewentualnie organizatora. Szatnia musi być zdana 20 minut po zakończonym meczu przez kierownictwo drużyny.
3. Organizatorzy bezwzględnie nakazują drużynom dokładne zamykanie szatni (drzwi, okna), ponieważ nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.
4. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny pozostające w szatni jako ostatnie, przed stwierdzeniem uszkodzeń.
5. Za kibiców finansowo odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.

ARTYKUŁ IX - TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA SPOTKAŃ
1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem opublikowanym na stronie internetowej www.alp.pl oraz wywieszonym na tablicy w hali sportowej, w której rozgrywane są mecze.
2. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się gotowa do gry w terminie ustalonym w terminarzu przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów.
3. Spotkania ostatniej kolejki rundy zasadniczej i mecze finałowe nie mogą być przekładane na termin późniejszy. Można natomiast rozegrać spotkania w terminie wcześniejszym, powiadamiając o tym fakcie odpowiednio wcześniej organizatora na piśmie. Niezbędna jest również zgoda kierownika drużyny przeciwnej.
4. Organizator może nakazać zespołom rozegranie spotkań w innym terminie (sprawy techniczne lub zajęta hala).
5. Organizator ma prawo 10 dni przed terminem meczu do zmian w terminarzu bez powiadomienia drużyn. W terminie krótszym niż 10 dni organizator dokonuje zmian informując o tym zainteresowane drużyny.
6. Drużyna ma prawo z bardzo ważnych powodów zmienić termin meczu na 14 dni przed meczem (np. wyjazd całej drużyny na turniej)- forma pisemna. Jednak musi pokryć koszty związane ze zmianą terminu meczu.
7. Powiadomienie takie musi zawierać nowy termin meczu, a także musi być podpisane przez kapitanów obydwu drużyn.
8. Zawody są przeprowadzane na Hali Sportowej określonej przed rozgrywkami. W sytuacjach szczególnych spotkania mogą zostać przeniesione na alternatywną halę.

ARTYKUŁ X - SĘDZIOWIE
3. Obsadę sędziowską zapewnia organizator

ARTYKUŁ XI - SPRAWOZDANIA Z ZAWODÓW
1. Druk sprawozdania z zawodów dostarcza sędzia stolikowy lub organizator.
2. Kierownictwo drużyny gości (drugi zespół w terminarzu) musi 30 minut przed meczem pobrać protokół meczowy od sędziego stolikowego tylko w przerwie między kwartami. Należy wypełnić go czytelnie drukowanymi literami.15 minut przed meczem protokół musi otrzymać kierownictwo drużyny gospodarzy (będącej pierwszą w terminarzu).
3. Sędzia musi otrzymać wypełniony protokół przed rozgrzewką.
5. Zawodnik, który nie stawił się gotowy do gry przed meczem, a został wpisany do protokołu przed meczem może rozpocząć grę od kolejnej kwarty
6. Za nieczytelne lub błędne wypełnienie protokołu organizator nakładał będzie kary napomnienia do kar finansowych włącznie.
7. Na podstawie sprawozdań sędziowskich, organizator zatwierdza wyniki i sporządza komunikat z całej kolejki oraz umieszcza je na stronie internetowej.

ARTYKUŁ XII - PRZEPISY I ZASADY GRY
1. PLAK rozgrywany jest według obowiązujących przepisów gry w koszykówkę wydanych przez PZKosz, za wyjątkiem sytuacji oprócz::
- Mecze rozgrywane są systemem kwart 4x10min. Czas gry jest nie zatrzymywany z wyjątkiem ostatniej minuty w kwartach 1,2,3 oraz 2 ostatnich minut w kwarcie 4 i ewentualnej dogrywce.
- Przerwy pomiędzy kwartami wynoszą: między 1 a 2 oraz 3 a 4 - 1min, między 2 a 3- 3min.
- W rundzie zasadniczej nie obowiązuje przepis 24 sekund. Od rundy play-off w Lidze najwyższej obowiązuje przepis 24 sekund. W play-off w ligach niższych przepis 24s nie obowiązuje.
- Przerwa na żądanie trwa 30 sekund i może ją wziąć osoba z ławki rezerwowej, a w przypadku gry w 5 zawodników, kapitan prosi z boiska o przerwę na żądanie do stolika.
- Zmiany w drużynach są lotne w strefie ławki drużyny w każdej sekundzie meczu, tzn. że zmiana nie musi być zgłoszona do sędziego i nie musi być przerwy w grze.
3. Drużyny wchodzą na parkiet po ostatnim gwizdku kończący poprzedni mecz i schodzą do szatni po ostatnim gwizdku sędziego.
4. Organizator zapewnia tylko piłkę meczową.
5. Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry w przypadku gdy:
- Drużyna nie stawi się do zawodów o wyznaczonej godzinie (musi być 5 zawodników na boisku). W przypadku mniejszej liczby zawodników mecz nie dochodzi do skutku.
- Drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem sędziego wyznaczonego na ten mecz,
- Drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania (mniej niż 2 zawodników),
- W drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry, pod fałszywym nazwiskiem, wykluczeni za przewinienia techniczne lub dyskwalifikujące lub nie uregulowali kary finansowej przewidzianej przez organizatorów za w/w przewinienia,
- Zaistnieją okoliczności ze względu których, nie można rozegrać spotkania lub zakończyć go, spowodowane winą jednej z drużyn w nich uczestniczących,
- Drużyna ukarana finansowo nie wpłaci określonej kwoty w podanym terminie.
W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.

ARTYKUŁ XIII - SYSTEM GRY
1. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca: za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie 2 pkt., za przegrane 1 pkt., a za przegrane walkowerem 0 pkt.
2. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg. przyznanych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:
a) przy dwóch zespołach: - większa ilość punktów przyznanych w spotkaniach między tymi zespołami. Przy równej ilości punktów - korzystniejszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach między tymi zespołami. Przy dalszej równości lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych we wszystkich spotkaniach danego cyklu.
b) przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań między drużynami z równą ilością przyznanych punktów. Jeżeli nadal jest równość decyduje korzystniejszy stosunek koszy zdobytych do straconych w dodatkowej klasyfikacji. Przy dalszej równości korzystniejszy stosunek koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach danego cyklu.
3. Rozegranie przez drużynę przynajmniej jednego spotkania w rozgrywkach jest równoznaczne z jej klasyfikowaniem w końcowej tabeli.
4. Drużyna, która nie stawi się na kolejne dwa spotkania lub odda 3 mecze walkowerem zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek.
5. Aby drużyna mogła w kolejnym sezonie grać w danej lidze musi w niej występować kapitan drużyny z poprzedniego sezonu oraz 5 zawodników, którzy rozegrali 50% spotkań.
6. W przypadku dzielenia się zespołu prawo gry w danej lidze uzyskuje zespół gdzie jest kapitan drużyny z poprzedniego sezonu oraz 5 zawodników, którzy rozegrali 50% spotkań.

ARTYKUŁ XIV - SANKCJE KARNE I WYMIAR KAR W stosunku do zawodników naruszających przepisy gry w zakresie przewinień technicznych i dyskwalifikujących ustala się następujące kary:
1. Za otrzymanie w sezonie sportowym w danej klasie rozgrywkowej przewinień technicznych:
- po pierwszym technicznym – bez dodatkowej kary,
- po drugim technicznym – kara meczu,
- po każdym następnym technicznym – kara meczu;
2. Otrzymanie w sezonie sportowym przewinień dyskwalifikujących:
- po każdym przewinieniu dyskwalifikującym – min 1 mecz.
Za prowadzenie ewidencji przewinień technicznych i dyskwalifikujących odpowiedzialne są kierownictwa zespołów, a za naruszenie powyższego orzeczony zostanie walkower (za grę nieuprawnionego zawodnika/-czki)
Przewinienia techniczne wpisane trenerowi za przewinienia zawodników należy bezwzględnie zaliczyć zawodnikom.
Sędziowie zobowiązani są do dokładnego opisania każdego przewinienia technicznego i dyskwalifikującego w protokole.

Dla trenerów naruszających przepisy w zakresie przewinień technicznych ustala się następujące kary:
za pierwsze przewinienie techniczne – bez dodatkowej kary,
za drugie przewinienie techniczne – kara finansowa 30zł
za trzecie i każe następne przewinienie techniczne – kara finansowa 30zł

Dla przewinień technicznych ławki ustala się następujące kar:
za pierwsze przewinienie techniczne – bez dodatkowej kary,
za drugie przewinienie techniczne – kara finansowa 30zł
za trzecie i każe następne przewinienie techniczne – kara finansowa 30zł

Za niestawienie się drużyny na mecz, czego konsekwencją był walkower - kara 100 zł,
2. Odpowiedzialnym za ewidencję kar indywidualnych swoich zawodników oraz ewentualne wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego (zakaz gry) jest wyłącznie kierownictwo drużyny.
3. Zawodników zachowujących się niesportowo lub zakłócających rozgrywki ligowe (boisko, szatnia, trybuny), organizator może ukarać w zależności od wykroczenia karą odsunięcia od 1 meczu do wykluczenia z rozgrywek do końca sezonu włącznie. Zawodnik spożywający alkohol lub palący podczas meczu otrzyma od sędziego meczu automatycznie czerwoną kartkę oraz zostanie odsunięty od 3 najbliższych spotkań.
4. Zawodników zachowujących się niesportowo w stosunku do organizatorów, sędziów, przeciwników poza obiektami sportowymi (w życiu codziennym) organizator może ukarać w zależności od wykroczenia karą odsunięcia od 1 meczu do wykluczenia z rozgrywek do końca sezonu włącznie.
5. Każda z osób będących na obiekcie sportowym na żądanie organizatora lub pisemne żądanie innych osób (obowiązuje wpłata kaucji w wysokości 100zł) musi się poddać badaniu alkomatem, który dostarcza organizator. Odmowa jest równoznaczna z ukaraniem jej jak osoby będącej pod wpływem alkoholu. Kaucja nie zostanie zwrócona jeśli żądanie badania alkomatem było bezpodstawne. Osoby pod wpływem alkoholu nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.
6. Zawodnik, któremu udowodni się, ze gra pod wpływem alkoholu zostanie wykluczony z gry i musi opuścić boisko i udać się do szatni. Zawodnik zostanie ukarany zakazem gry w 4 spotkaniach.
7. Po sezonie kary indywidualne zostają i są dopiero kasowane po upływie roku czasu od zdarzenia.
8. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć różne sankcje do wykluczenia tych drużyn z rozgrywek włącznie.
9. Nie stawienie się drużyny na mecz lub odmowa jego rozegrania wiąże się z koniecznością opłacenia kary regulaminowej w wysokości 100zł. Kara ta musi być opłacona w ciągu 3 dni.
10. Jeżeli drużyna nie stawi się 2 razy pod rząd albo po raz trzeci na mecz zostaje definitywnie wykluczona z rozgrywek.
11. W przypadku uchylania się drużyny od wniesienia karnej opłaty zostanie ona usunięta z rozgrywek.
12. Drużyna wnosząca protest do organizatora zobowiązana jest do uiszczenia opłaty regulaminowej w wysokości 100zł. Zwrot opłaty regulaminowej otrzyma drużyna po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Jeżeli protest nie zostanie rozpatrzony pozytywnie drużynie nie przysługuje zwrot kaucji.
13. Drużynie wykluczonej nie przysługuje zwrot kosztów.
14. Organizator będzie respektował indywidualne kontrakty - umowy między zawodnikiem, a sponsorem - kierownictwem drużyny. W wypadku nie wywiązania się sponsora - kierownictwa z umowy organizator ma prawo do chronienia interesów zawodnika.
15. Wszelka działalność klubu na boisku, lub poza nim, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię sportu, a w szczególności stwierdzone (zwłaszcza w końcowej fazie rozgrywek o mistrzostwo), przypadki braku sportowej postawy, ambicji i woli walki, mogą stanowić podstawę do weryfikacji wyniku spotkania, walkowera lub obustronnego walkowera oraz do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

ARTYKUŁ XV - NAGRODY
1. Po zakończeniu rozgrywek, w zależności od środków finansowych pozostających w jego dyspozycji, organizator podejmie decyzje o przyznaniu nagród.

ARTYKUŁ XVI - PROTESTY
1. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji protestowej w wysokości 10% wpisowego w danej edycji, która w przypadku uzasadnionych roszczeń zostanie zwrócona.

ARTYKUŁ XVII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wraz z regulaminem obowiązują uczestników i kibiców:
- aktualne przepisy w oficjalnych rozgrywkach koszykówki,
- regulamin Obiektu w którym są rozgrywane mecze,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej,
- ustawa z dnia 18.01.1996 r.o kulturze fizycznej. (Dz. U. Nr 25, poz. 113),
- ustawa z dnia 22.08.1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U. z 1997 nr 106, poz.680; z 19984 nr.106, poz. 668,
2. W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela organizator.
3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i może dokonać zmian w regulaminie w czasie trwania rozgrywek, jeśli uzna to za konieczne.
5. Zgłoszenie do PLAK oraz kibicowanie na hali drużynom równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Przepisy gry Regulamin PLAK
Żadna część serwisu nie może być wykorzystana bez zgody autora Copyright (c) ALP Biros Marek